Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Når din tagdækker melder arbejdet færdigt, er det vigtigt at lave en såkaldt “afleveringsforretning”.

Det indebærer helt enkelt, at du og din håndværker evaluerer hans arbejde. Skulle der forekomme mangler ved arbejdet, er det en god ide at benytte nedenstående afleveringsdokument.

Tilbage

Hent dokumentet her:

Afleveringsdokument