Aftalegrundlag

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på tag pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit tagprojekt

Beregn prisen her

AB 92

Når du skal i gang med et byggeprojekt, er det en god idé, at have et gennemarbejdet aftalegrundlag.

AB 92 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – er en standardaftale, som håndværkere og entreprenører frivilligt kan indgå med bygherren. Det er et standardaftaledokument, der sikrer, at begge parter aftaler præcist, hvad arbejdet går ud på, og hvad de hver især forpligter sig til.

Det er ikke lovpligtigt at anvende AB 92. Indgåelsen skal derfor udtrykkeligt aftales partnerne imellem, og dette skal nedfældes i entreprisekontrakten. AB 92 er beregnet til at kunne dække meget store byggerier. Derfor er den meget omfattende og kan være noget af en mundfuld at tage stilling til. Til gengæld dækker den alle aspekter af en byggeopgave og giver dig tryghed i byggeprocessen.

Står du over for en mindre byggesag, kan du måske nøjes med at benytte AB-Forbruger - Almindelige Betingelser for byggearbejder for forbrugere. Tag med fordel en snak med tagdækkeren om den bedste fremgangsmåde. Vi anbefaler også, at du får en advokat - med erfaring i enterprise - til at gennemgå aftalen. Du kan læse den fulde tekst om AB 92 her.

Tilbage

Hent dokumentet her:

AB92 - aftalegrundlag

tagpris.dk