Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.043 anbefalinger
På platformen har vi 97.681 håndværkere
Vi har indsamlet 372.928 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

En lidt dyrere løsning end et traditionelt ståltag, er et tag af zink.

 

Først og fremmest skiller zink tag sig ud, ved Deres letgenkendelige gråtonede patina. Zinktag leveres og monteres i dag enten som tradtionelt ubehandlet eller med en overfladebehandling, der bevirker at zinkpladerne hurtigt når den rigtige farve. Uden overfladebehandlingen kan det tage op til et helt år før et tag af zink har det rigtige udseende.

 

Ligesom tagplader af stål, har zink en række ubetingede fordele, der især har at gøre med etablering, vedligehold og produktionsomkostninger (der er relativt lave sammenlignet med andre typer).

 

Når man søger et online tilbud på tag af zink kan man roligt skrive sig bag øret, at det tag man anskaffer stort set er vedligeholdelsesfrit. Da materialerne ligeledes kan genanvendes og regnvandsafledningen er optimal, er det en særdeles miljøvenlig løsning at bestille levering og montering af zinktag.

Zink tag har stor fleksibilitet

Når du bestiller et nyt tag af zink har du stor frihed, især hvad angår udformning. Zink er et enormt fleksibelt materiale at arbejde med og giver derfor dig som kunde uanede muligheder, hvor kun din og arkitektens fantasi sætter grænser for formen. Zink deler med andre ord kvaliteter med ståltag, da de begge er produkter med lav vægt hvilket mindsker kravene til tagkonstruktionen.

 

Lønnen til den dygtige håndværker, vi formidler kontakten til, holdes nede på et rimeligt niveau og man kan ofte undlade at bruge penge på etablering af undertag når man får lagt et zinktag. Men modsat ståltag, hvor tagpladerne er præfabrikerede og derfor begrænser mulighederne, har zink uanede muligheder. Selv det udbudte farveudvalg til et zinktag, er stort set ubegrænset hvilket frisætter dine valgmuligheder fuldstændigt.

 

Med hensyn til miljøet skal det understreges at zink er et naturligt forekommende materiale, så belastningen af miljøet ved produktionen af tagplader af zink er på et absolut minimum. Søger man en miljøvenlig løsning til nyt tag, er zink tag absolut en idé der er værd at overveje.

 

Tjek vores prisberegner og find ud af hvor meget det vil koste dig, at få etableret nyt tag af zink. Du vil derefter blive kontaktet telefonisk af en af vore medarbejdere, så vi sikrer os at du får en aftale i stand med en håndværker, der er kompetent til at anlægge nyt zinktag.