Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

NB! DENNE ARTIKEL ER FORÆLDET

Gælder håndværkerfradraget for udskiftning af tag?

Når man skal have udskiftet tag, eller etableret nyt tag, er arbejdslønnen naturligvis vigtig for den samlede udgift. Derfor er det kun naturligt at spørge sig selv: Er et nyt tag dækket af håndværkerfradrag?

Regeringen har pr. 21 april 2013 valgt at forlænge BoligJobordningen, som blev vedtaget af den forrige regering. Det indebærer at man kan trække penge fra i skat, man har betalt for at aflønne håndværkere. Ordningen kaldes ”håndværkerfradraget” og har til formål at sætte gang i byggerier i hele det danske land.

Såfremt ens hustag er vedligeholdelsestrængende skal man ikke fortvivle. Håndværkerfradraget gælder for vedligehold og/eller udbedring af eksisterende tag. Håndværkerfradraget er en genial ordning, der sætter flere økonomisk i stand til at påbegynde byggearbejde.

Ordningen dækker ikke alt, selvom der er visse udvidelser i forhold til den gamle fradragsordning. Den vigtigste ændring er for ejere af sommer- og fritidshuse. Begge hustyper er nemlig nu også dækket af ordningen.

Nyt tag til sommerhus, håndværkerfradrag

Under den hidtidige ordning valgte en del mennesker, der ejer både almindeligt hus og sommerhus, udelukkende at få lagt nyt tag på helårshuset. Nu er det tydeligvis på tide at genoverveje sommerhustaget.

Det er absolut værd at notere håndværkerfradraget gælder de fleste typer tage, uanset hvor i landet taget befinder sig eller hvilken type belægning man ønsker. Det skyldes simpelthen, at håndværkerfradraget dækker arbejdsløn, ikke materialer.

Hvilke typer tag er dækket af håndværkerfradrag?

Umiddelbart er der ikke mange begrænsninger, hvis man ønsker en håndværker til at arbejde på sit tag. Som skrevet er både helårshuse og sommerhuse dækket af ordningen.

Derimod er udhuse, carporte og skure IKKE dækket af ordningen. Dette gælder for alle typer, medmindre taget på carporten eller skuret er i direkte forlængelse af hustaget. I disse tilfælde henregnes taget som en del af huset og udgifter til håndværkerens løn kan derfor trækkes fra i skat.

Det er værd at notere det maksimale beløb man kan fratrække er 15.000,- pr. voksen over 18 beboende husstanden. Det gælder dog kun for 2 mennesker + eventuelle voksne (hjemmeboende) børn. Har man en lejer eller på en vis tilknyttet flere voksne på matriklen, kan deres tilstedeværelse ikke hjælpe med at forhøje det fradragsberettigede beløb.