Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.035 anbefalinger
På platformen har vi 97.692 håndværkere
Vi har indsamlet 372.796 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Velkommen til Tagpris.dk’s tagguide. Lær om de forskellige tagtyper, ekspertrådgivning, priser og hvad du bør vide, inden du går i gang med dit næste tagprojekt.

Hvilken slags tag leder du efter?

Et nyt tag er en betydelig og dyr investering, og der er flere overvejelser, du skal gøre dig. Et tag skal naturligvis beskytte huset mod vind og vejr, men det har også en væsentlig arkitektonisk betydning som et af bygningens mest iøjnefaldende træk. Der er mange muligheder for tagdækning, men nogle er mere almindelige end andre. Den traditionelle mulighed er et tegltag, men belægninger som beton, stål, tagpap og fibercement (også kendt som eternit) har vundet popularitet. I mange tilfælde specificerer lokalplanen, hvilke typer tage der er tilladt i et givent område, så tjek det ud, inden du beslutter dig for et design til dit tag.

Hvilke typer tage findes der?

Dette afsnit giver et overblik over de mest almindelige tagtyper. Der er flere muligheder, såsom betontagsten og stråtag. Tegl: På grund af sit smukke udseende og lange holdbarhed er Tegl en favorit blandt danskerne. Tegltagsten fås i en lang række designs og farver. Tegl er dog den type tag, der kræver det dybeste tag i pungen. Forventet levetid er 50-75 år. Læs mere her

Eternit: Eternit er en let tagbeklædning, der egner sig til en række forskellige hustyper, men den er især populær til parcelhuse. Selvom bølgeasbest er den mest kendte type, fås også flade plader (hvilket kan ses i priseksemplerne). 30-35 års levetid. Læs mere her

Tagpap: Tagpap er en let og prisbillig tagbeklædning, der er velegnet til alle tagformer, men er specielt velegnet til flade eller lavhældte tage. Er også almindeligt anvendt på sekundære strukturer såsom garager og skure. Det er et blødt materiale, der nemt kan formes, så det passer til tagets design. Mindst 50 års forventet levetid. Læs mere her

Stål: Stål er et letvægts, billigt tagmateriale, der kommer i en række forskellige designs og farver. Det kan bruges til at kopiere et traditionelt tegltag, men det fås også i flade plader. Forventet levetid: 40-50 år. Læs mere her

Danmarks mest almindelige tagformer Saddeltag: Et sadeltag er en meget almindelig tagtype, hvor to ens tagflader mødes i rygningen og falder symmetrisk. Hældningen er typisk 45 grader, men den kan være mindre eller større. Se projektet

Fladt tag: Flade tage er ikke længere tilladt, da hældningen skal være mindst 1,5 procent. Fremragende til moderne, minimalistisk arkitektur. Se projektet

Mansardtag: Tagfladen er opdelt i to sektioner med varierende hældninger på denne tagtype. Tidligere en almindelig tagtype, er det ikke længere almindeligt anvendt i nybyggeri.

Andre typer: Listen er meget længere, og du kan støde på pyramidetage, buede tage (tøndetage), københavnske tage, hvælvede tage og en række andre unikke tagdesigns.

Hvad er prisen på et nyt tag?

Tagpaptag med listedækning

Listetag inkl. zinkinddækning og zinktagrender. Varighed: 2 uger Pris: ca. 150.000 kr.

200 m2 Decra stållåge i food black. Taget minder om et traditionelt tegltag. Varighed: ca. Pris: 130.000 – 160.000 for 6 dage

Tagareal på 200 m2 med diagonale eternittagplader og zinkbeklædning. Pris: ca. 5 uger Varighed: 5 uger 250.000 kr.

110 m2 V. Meyer klassisk rødt tegltag inkl. nye Velux ovenlys Varighed: 18 arbejdsdage Pris: 250.000-300.000

Husk disse ting, hvis du skal have nyt tag eller ønsker at renovere et gammelt.

Når håndværkerne alligevel arbejder på taget, kan du benytte dig af muligheden for at løse andre opgaver. Det er oplagt for eksempel at renovere tagrender og nedløbsrør, forbedre loftisolering eller montere nye ovenlys eller kviste. Det er billigere at gøre det samtidig med tagprojektet end senere. Når du planlægger opgaven, skal du drøfte dette med din håndværker.

Kan jeg selv montere mit nye tag?

Du har mulighed for selv at fjerne dit gamle tag og montere nyt. Eneste undtagelse er asbestholdige tagplader, som kun bør håndteres af fagfolk. Selvom loven ikke forbyder dig at gå i krig med taget, skal du stadig gå frem med forsigtighed.

Håndværkeren sørger for sikkerheden.

Som nævnt andetsteds på siden er der en række love og regler, som skal følges, hvis du vil være sikker på, at produktgarantien og forsikringsdækningen er gældende. Hvis du hyrer en god håndværker, sørger han for, at taget overholder alle byggeregler. Ydermere sikrer hans erfaring, at ingen detaljer bliver overset, og tagfinishen er fejlfri.

En billig investering i en god nattesøvn

Et professionelt monteret tag holder længe. Det ser ud til at være tilfredsstillende. Det er med til at sikre en god pris, når huset bliver solgt. Og det er ikke så dyrt, når man fordeler udgifterne til en håndværker ud over tagets levetid. Vi anbefaler at hyre en håndværker til jobbet. Find den ideelle på Håndværker.dk, hvor du kan se billeder af forskellige håndværkeres tagprojekter og læse andre kunders anmeldelser af deres arbejde.

Forbered dig inden du går ud for at få tilbud på et nyt tag.

Mange håndværkere er vant til at give et overslag baseret på en sløret beskrivelse af projektet. Men gør dig selv og din håndværker en tjeneste og overvej nøje alle detaljerne, før du anmoder om et tilbud. Det hjælper håndværkeren med at beregne et mere præcist tilbud til dig. Du mindsker også muligheden for ubehagelige overraskelser senere hen.

Overvej nøje dit projekt og beskriv det klart:

  • Hvilke problemstillinger skal tages stilling til (gå i detaljer og beskriv også, hvis du f.eks. ønsker ovenlys, kviste, tagrender osv. inkluderet i tilbuddet)
  • Når arbejdet skal være færdigt
  • Eventuelle ønsker om specifikke materialer

Hvis du er usikker på, hvordan du løser et problem, så rådfør dig med en håndværker. En erfaren håndværker vil kunne tilbyde alternativer til de løsninger, der i første omgang var tænkt. Før du begynder at anmode om tilbud, bør du have en generel idé om, hvor mange penge opgaven vil koste dig. Du bør også være bekendt med de forholdsregler, du bør tage, inden du skriver under på et tilbud og dermed binder dig.

Du er velkommen til at downloade vores gratis guide til håndværkeraftaler.

Vi har sammensat en gratis guide til aftale med en håndværker. Du kan få det ved at klikke på linket nedenfor.

Nye taglove og regler

Vær opmærksom på de gældende love og regler ved montering af nyt tag. Dette er især vigtigt, hvis du skal lægge dit eget tag. Hvis du hyrer en professionel håndværker, er denne ansvarlig for, at dit nye tag overholder forskrifterne. Du skal dog altid være opmærksom på, om lokalplaner eller servitutter sætter begrænsninger for tagets type og udformning.

Hvad er egentlig servitutter og lokalplaner?

En lokalplan er et regelsæt fastsat af din kommune for et bestemt område. Det kan indikere hvilken type tag, der vil blive installeret i nogle tilfælde. for eksempel. Kun stråtag er tilladt i nogle områder. En servitut er en hensættelse, der optages på ejendommen. Det gælder især, hvis ejendommen er fredet og dermed underlagt begrænsninger for, hvad du kan ændre.

Skal der byggetilladelse?

Nej, ikke i de fleste tilfælde. Planlægger du et større tagprojekt, bør du alligevel rådføre dig med kommunens byggeafdeling.

Sørg for, at du er fortrolig med byggereglerne.

Du skal være opmærksom på byggelovens krav, hvis du selv lægger taget. Dette fastlægger de generelle retningslinjer for tagkonstruktion, brandsikring, isolering og andre lignende spørgsmål. Hvis dit nye tag ikke er bygget i overensstemmelse med både byggeregler og producentens specifikationer, kan det blive en dyr affære. Du kan miste din produktgaranti og forsikringsdækning, og du kan blive tvunget til at udskifte dit tagmateriale i værste fald.