Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.970 anbefalinger
På platformen har vi 95.649 håndværkere
Vi har indsamlet 371.389 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Undertag

Alt afhængig af hvilken belægning man vælger at få leveret og monteret på sit nye tag, kan det være nødvendigt også at beregne udgift til etablering af et undertag på budgettet. Såfremt dit hus er meget gammelt og taget slidt kan du endda risikere at tagkonstruktionen er så skæv, at du ikke undgår at skulle bekoste etablering af nyt undertag.

Under normale omstændigheder har flere forskellige tagtyper potentiale for, at man kan spare udgiften til at etablere undertag. Ståltag og zinktag har det til fælles, at tagpladerne ikke vejer mere end at de let kan etableres direkte ovenpå et allerede eksisterende tag. Det gamle tag kommer dermed til at fungere som undertag på det nye tag. Rent æstetisk skal man heller ikke lade sig afskrække ved stålløsningen.

Nu om stunder findes ståltagplader i så mange versioner, at man mere eller mindre kan få præcis den patina man ønsker på det nye tag. Zink udmærker sig ydermere ved, at farveudvalget nærmest er ubegrænset. Etablerer man sit nye tag med tagpap eller Decra tag – sidstnævnte er en art blanding af et ståltag og tagpaptag – varierer det lidt hvorvidt det er nødvendigt at etablere undertag.

Er det altid nødvendigt med undertag?

Skal du derimod have udskiftet dit tag, med de mest langtidsholdbare løsninger, er der sjældent en vej uden om at skulle etablere undertag ved montering af nyt tag.

Tegl er, uanset om grundmaterialet er beton eller ler, så tunge at montering af undertag er en ubetinget nødvendighed.

Mange huse med tag belagt med tegl, har dog allerede et eksisterende undertag. I de tilfælde er det i sidste ende et spørgsmål om tagets beskaffenhed, hvorvidt en decideret udskiftning er nødvendig. Det kan være rigeligt at udbedre det eksisterende undertag, såfremt tagkonstruktionen er i forsvarlig stand. At reparere undertaget er altså en mulighed, men bør vurderes af en kompetent håndværker før beslutningen træffes.

Hvorvidt man skal vælge betontegl eller lertegl er selvfølgelig en mangefacetteret beslutningsproces, men en faktor der bør iberegnes, når man træffer dét valg, er undertagets generelle stand.