Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.218 anbefalinger
På platformen har vi 97.824 håndværkere
Vi har indsamlet 374.524 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,8 VERIFICERET VIRKSOMHED

Det er ikke alle, der har mulighed eller evnerne til at opmåle taget selv. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at være i stand til at beregne tagfladen med mål, som du kan få indblik i uden at skulle op på taget for at måle op. Denne beregning kan du finde en “opskrift” på her.

Beregningen kræver, at du kender tagets længde, gavlens højde målt fra tagets nederste kant og gavlens længde inklusive det eventuelle tagoverhæng.

Gavlens længde inkl. evt. tagoverhæng= a
Gavlens højde målt fra tagets nederste kant= b
Rygningens længde= c

Udregning af d’s længde

1. a divideres med 2 = a1
2. (a1 x a1) x (b x b) = ab2
3. √ab2 = d

Udregning af tagfladens areal

d x c x 2 = tagfladens samlede areal

Eksempel på udregning af tagflade

Her kan du se et eksempel på beregningen af tagfladen på et almindeligt saddeltag.

Mål
a=5 meter
b=3 meter
c=10 meter

Udregning af d’s længde

1. 5/2= 2,5
2. (2,5 x 2,5) x (3 x 3)= 56,25
3. √56,25= 7,5 meter (d)

Udregning af tagfladen

7,5 x 10 x 2= 150 m2