Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.218 anbefalinger
På platformen har vi 97.824 håndværkere
Vi har indsamlet 374.524 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,8 VERIFICERET VIRKSOMHED

Rød tegl:

En klassiker i det danske huslandskab er så absolut den velkendte lertegl. For mange forbindes belægningen med murermestervillaer og byhuse og dit hus’ merværdi forøges voldsomt, når du får monteret tag med røde lertegl.

Men det skønne syn af et nyt tegltag er ikke den eneste årsag til værdiforøgelsen. Naturtegl har nemlig en ekstremt lang holdbarhed, der kun overgås af deres glaserede ’fætre’.

Vedligeholdelsesniveauet er endda relativt lavt, selvom naturtegl absolut er mere krævende end moderne tagprodukter. Lertegl, der har naturlig farve, er desuden relativt tunge. De kræver derfor en del af dit tag for at ligge helt perfekt. Enhver skævhed i selve tagkonstruktionen vil hurtigt afsløres og bevirke, at teglene ikke ligger helt snorlige.

Skal man bestille renovation af tag af lertegl, bør man altid konsultere en professionel fagmand. Din kommende tagdækker vil kunne give en præcis vurdering af dit behov. Måske skal hele undertaget skiftes. Måske er tagkonstruktionen i perfekt stand. Hvem ved? – Kun din fagmand. Derfor er det vigtigt at finde en pålidelig håndværker. Netop dét er vi specialister i, her hos Tagpris.dk.

Rød lertegl hedder også naturtegl

Rød tegl eller naturtegl er altså måden man beskriver denne type tegl på. Tegl fremstilles ved brændning af ler under meget høje temperaturer. Tegl er derfor ikke den mest miljøvenlige løsning, idet energiforbruget til fremstilling er relativt højt sammenlignet med tagets areal. Sammenlignet med andre typer tagsten af tegl – såsom betontegl og lertegl, der er overfladebehandlet – er naturtegl suverænt den mest miljøvenlige løsning. Naturligvis fordi der intet er tilsat tagstenen, udover naturens eget råstof; ler.

Man skal imidlertid ikke underkende, at det også er en relativt ressourcekrævende tagbelægning. Idet den – som nævnt – kræver et større materialeforbrug, end tage der ikke har brug for undertag. Med hensyn til pris og bæredygtighed kan tegl altså ikke konkurrere. Men som investering i huset og med hensyn til visuel æstetik har lertegl en klar force.