Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.043 anbefalinger
På platformen har vi 97.681 håndværkere
Vi har indsamlet 372.928 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Beregn en pris på at få lagt nyt tagpap på taget

Vil du gerne vide, hvad det koster at få nyt tagpap på dit tag? Beregn en pris med vores online prisberegner og få svaret pr. mail med det samme.

Har du et fladt tag eller et andet tag med tagpap, vil det ofte være nødvendigt at udskifte tagdækningen og lægger nyt tagpap efter en årrække – eksempelvis hvis dit tagpap bliver utæt.

I forbindelse med at få lagt nyt tagpap vælger mange desuden at få efterisoleret taget og i nogle tilfælde at udskifte tagrenderne og nedløbsrørerne.

Overvejer du en tagrenovering med nyt tagpap, efterisolering o.l., så er Tagpris.dk et godt sted at starte.

Prisen, du beregner med vores online beregner, er for levering og montering at nyt tagpap på taget – altså en totalpris.

Beregn en pris og indhent et tilbud på montering af nyt tagpap

Det er enkelt og hurtigt at komme godt i gang med at få lagt nyt tagpap, når du anvender vores gratis service.

Som led i vores gratis vejlednings- og formidlingsservice tilbyder vi at arrangere et møde med en lokal tagekspert, som kan give et tilbud på lægningen af nyt tagpap på dit tag.

Fagmanden kommer hjem til dig, besigtiger opgaven og udarbejder efterfølgende et konkurrencedygtigt, uforpligtende tilbud på din tagrenovering.

Hvis et møde med en fagmand ikke er relevant i din situation, så er du naturligvis velkommen til at takke nej, når vi kontakter dig.

Du kan finde en vejledning til prisberegneren og vores gratis service her.