Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

NB! DENNE ARTIKEL ER FORÆLDET: Håndværkerfradraget udløb i slutningen af 2014

Nyt tag og håndværkerfradraget:

Tagpris.dk guider dig her igennem mulighederne for at søge om – og få – tilskud til at få renoveret, repareret eller udskiftet dit tag. Først og fremmest skal det pointeres, at tilskudsordningen ikke afhænger af hvilken type arbejde du ønsker at få udført. Det kræves blot du selv står for at skulle betale for det udførte arbejde. Det gælder endda for ordningen, at du kan få tilskud selvom du blot er andelshaver, lejer eller bor i ejerlejlighed. Så længe du bor i den pågældende bolig og selv afholder udgifterne, hvor arbejdet udføres.

Økonomisk tilskud til arbejdsløn for nyt tag

Man kan søge om tilskud til at dække arbejdslønnen, men ikke materialer.

Tilskudsordningens grundbeløb er på max. 15000,- pr. voksen over 18 i husstanden. I praksis betyder det, at man kan spare ca. 5000,- pr. 15000.- kr. i arbejdsløn regningen måtte lyde på. Det er ekstremt vigtigt at være bevidst om dette allerede når du laver en aftale med den håndværker, vi formidler kontakten til for dig.

De fleste typer håndværksopgaver til vedligehold af bolig er indbefattet af ordningen. Men dette forudsætter at både betalingsordning (SKAL være elektronisk), samt regning (SKAL have arbejdsløn udspecificeret) overholder de krav SKAT sætter. Derudover er det ganske let at søge tilskud. Vi hjælper dig med at skabe kontakt til en dygtig håndværker. Han sørger for at skrive en regning, der imødekommer tilskudsordningens krav. Det eneste du skal gøre er, at betale regningen elektronisk og til sidst indberette det hele til SKAT.

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på SKAT’s hjemmeside her.