Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.234 anbefalinger
På platformen har vi 97.786 håndværkere
Vi har indsamlet 374.567 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Oversigt over producenter af tagbelægning:

I Danmark produceres stort set alle tagtyper herhjemme, medmindre råmaterialet ikke er en af vore naturressourcer. Hos Tagpris.dk kan du beregne priser på nyt tag, der er baseret på de mest anvendte producenter. Leder du efter avancerede løsninger til ståltag? Så er producenter som Icopal et godt sted at starte. Icopal laver både almindelige ståltag – og den danske opfindelse; Decra tagplader.

Tagpap producenter er der mange af i Danmark. Den største er Icopal, der producerer almindeligt tagpap. Men også tagpap fra Shingles er meget populært grundet anden opbygning, geometrisk form og øget holdbarhed.

Skal du have anlagt zinktag, er den største producent herhjemme firmaet Rheinzink. De leverer alsidige løsninger til dit tag. Også hvis du ønsker zinktaget formgivet individuelt. Skifer producenter i Danmark kan opdeles under eternitskifer og naturskifer.

Eternitskifer produceres blandt andet af Icopal, men den primære producent af eternit er Cembrit.

Bedste producent af tegl?

Teglproducenter i Danmark: Ordet tegl dækker et bredt spektrum af tagbelægningstyper. Ønsker du et tag af betontegl kan mange producenter levere varen.

Betontegl med anderledes form, end den gængse, kan leveres af producenten Minster – datablad. Derudover leveres både glaserede og røde lertegl fra firmaet Monier.dk. Monier leverer også undertag til deres tegltag. Et vigtigt aspekt af tegltag er måden tagsten monteres.

B&C DANFLOCK leverer en genial – og danskopfundet – velcrolignende løsning. Denne isolerer, sparer arbejdstid og sikrer dit nye tag mod indtrængende fugt. Visse tagtyper kræver undertag. Dette fungerer som isolerende lag for boligen.

DUKO – Dansk undertagsklassifikationsordning – er en uvilidig ordning der sikrer at materialer til undertag lever op til en række miniumskrav. De fremmer bl.a. korrekt anvendelse af materialerne ved udarbejdelse af vejledninger. Du kan læse mere om undertag – og hvordan du vælger det rette undertag – på deres hjemmeside DUKO.dk.

Med hensyn til stråtag, kan man med fordel tjekke hjemmesiderne for Dansk Tækkemandslaug og Foreningen-stråtag.dk.