Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.970 anbefalinger
På platformen har vi 95.649 håndværkere
Vi har indsamlet 371.389 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

NB! DENNE ARTIKEL ER FORÆLDET: Håndværkerfradraget udløb i slutningen af 2014

Tilskud til renovering af tag

Det er klart at når du skal have udført arbejde på dit tag, vil håndværkerens pris afhænge af opgavens størrelse. Derudover kan det ikke overvurderes hvor stor betydning husets – eller snarere tagets – geografiske placering har.

Tilskuddet, regeringen snart håber forlænget via deres vækstpakke, kan dog søges uden hensyntagen til geografi. Et faktum, der kommer folk i udkants-Danmark til gode. Dette skyldes primært at tilskuddet udelukkende kan søges til at dække arbejdslønnen til håndværkeren. Materialer er det derimod ikke muligt at søge støtte til. Fordelen ved dét er, at tilskuddet dermed ikke får indflydelse på hvilken belægning man vælger til sit tag.

Bagdelen er i sagens natur at folk fra mere tætbebyggede områder ikke får et forhøjet tilskud, der svarer til den betragtelige merudgift. P.t. er fradraget sat til 15.000,- pr. voksne over 18 bosiddende i den pågældende husstand. Ofte vil opgavens omfang, når du skal have renoveret hele dit tag, betyde at arbejdstiden langt overstiger det fradragsberettigede beløb. Hvor mange penge man må beregne at skulle af med, afhænger derfor af både geografi og belægningstype på taget.

Håndværkertilskud, håndværkerfradrag

Da regeringen i sin tid indførte det nye håndværkertilskud, oplevede byggebranchen et boom i private ordrer. Det er regeringens – og vores – håb, at den forlængede ordning vil føre til at endnu flere mennesker vil prioritere vedligehold af Deres bolig højt.