Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Få en god pris på nyt tagpaptag:

Af alle eksisterende typer tag, er et tag af tagpap den suverænt billigste løsning. Dette skyldes primært at materialet er billigt at fremstille, idet tagpap er lavet af en blanding af polyester og gummi, belagt med et vandisolerende lag naturasfalt (bitumen). Levetiden for et tagpaptag er i sagens natur også derefter.

Typisk holder et nyt tag af tagpap maximalt lidt over 15 år, da vejret i Danmark belaster materialet en hel del. Til gengæld har tagpap en langt større fleksibilitet, hvad angår muligheder for udformning og montering. Har man et fladt tag er tagpap formentlig den idéelle løsning, da man snildt kan betræde det og dermed selv sørge for vedligehold.

Det er selvfølgelig vigtigt at levering og montering af tagpaptag er udført af en kompetent fagmand. Et nyt tag af tagpap behøver altså ikke at dræne pengepungen fuldstændigt. Tjek pris på tag af tagpap ved hjælp af vores prisberegner.

Pris på tagpap. Lave omkostninger

Et tag af tagpap til garagen er relativt almindeligt og en god løsning til en billig pris. Anvender man tagpap til huse eller udhuse, der skal rumme plads til beboelse og/eller mennesker, der opholder sig dér gennem længere tid, er det imidlertid nødvendigt at være ekstra opmærksom på – og omhyggelig med – vedligehold.

Derudover bør man også overveje efterisolering til de nævnte bygningstyper. Bagdelen ved tagpap er, at opstår der først huller i taget trænger fugten let ind, hvilket kan have fatale konsekvenser for husets sundhed. Selvfølgelig med hensyn til forrådnelse af tagspær og lignende, men også hvad angår det generelle indeklima i bygningen.

Når man indhenter et online tilbud på nyt tag af tagpap, er det således en god idé at overveje alle faktorer. Selvom andre typer tag formentlig vil være en dyrere løsning, så prøv alligevel at beregn pris på tagpap og efterfølgende gøre det samme for andre typer tag.

Måske bliver du overrasket over prisforskellens størrelse. Uanset hvor mange typer tag du beregner pris på, er det altid gratis og uforpligtende at bruge vores service.