Aftaleseddel for ekstraarbejde

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på tag pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit tagprojekt

Beregn prisen her

Undervejs i udførelsen af tagbelægningsarbejdet kan der opstå uforudsete hændelser, komplikationer eller ændringsønsker i forhold til det aftalte arbejde.

Når det sker, er det uhyre vigtigt at få aftalt præcist hvad ændringen går ud på. Sørg for at få redegjort for priser og omfang før arbejdet påbegyndes og undgå evt. overraskelser i budget og tidplan.

Hent dokumentet her:

Aftaleseddel for ekstraarbejde

tagpris.dk