Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Undervejs i udførelsen af tagbelægningsarbejdet kan der opstå uforudsete hændelser, komplikationer eller ændringsønsker i forhold til det aftalte arbejde.

Når det sker, er det uhyre vigtigt at få aftalt præcist hvad ændringen går ud på. Sørg for at få redegjort for priser og omfang før arbejdet påbegyndes og undgå evt. overraskelser i budget og tidplan.

Hent dokumentet her:

Aftaleseddel for ekstraarbejde