Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.043 anbefalinger
På platformen har vi 97.681 håndværkere
Vi har indsamlet 372.928 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Undervejs i udførelsen af tagbelægningsarbejdet kan der opstå uforudsete hændelser, komplikationer eller ændringsønsker i forhold til det aftalte arbejde.

Når det sker, er det uhyre vigtigt at få aftalt præcist hvad ændringen går ud på. Sørg for at få redegjort for priser og omfang før arbejdet påbegyndes og undgå evt. overraskelser i budget og tidplan.

Hent dokumentet her:

Aftaleseddel for ekstraarbejde