Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.234 anbefalinger
På platformen har vi 97.786 håndværkere
Vi har indsamlet 374.567 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED
Om tagrender

Ethvert tag har skal kunne lede regnvand væk, så montering af tagrender er en nødvendighed.

Tagrenderne sidder ved tagets nederste kan og opsamler al regnvande, der falder på husets tag. Der findes regler om håndteringen af regnvand i Danmark – bl.a. er det vigtigt, at det regnvand, der falder på dit tag, ikke løber ind på naboens grund eller skader huset og husets fundament.

Dette hjælper tagrenderne dig med at sørge for.

Materialer til tagrender

Materialer, der anvendes til at støbe tagrender, er: plast, zink, overfladebehandlet jern, aluminium og kobber.

Når man udvælger tagrender bør husets stil være en faktor, så de ikke bliver et forstyrrende element på husets facade.

Tilbage til oversigten