Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED
Om Undertage

De fleste tagbelægninger udsættes for slitage i det danske vejr. Enkelte typer er ikke engang ’født’ helt tætte. Et undertag er den egentlige sikring mod indtrængning af vand, sne, fugt, råd og svamp.

Et undertag fås i mange forskellige varianter og kvaliteter. Valget af undertag hænger sammen med valg af tagbelægning, hældningen og antallet af sammenskæringer, ovenlysvinduer, kviste og skorstene.

Montering af undertage

Når man monterer et undertag, har man traditionelt benyttet sig af understrygning – dvs. påføring af mørtel langs sammenfatningen på selve teglstenene på undersiden af et tegltag.

I dag gør man brug af pladematerialer, plastfolier og diffusionsåbne fiberduge. Ændringen er sket i takt med, at man begyndte at inddrage tagetagen til beboelse.

Typerne

Overordnet set er der to former for undertage: diffusionsåbne og diffusionstætte undertage.

Diffusionstætte undertage består af eks. plader, tagpap eller plastfolie og har til formål at stoppe fugtindtrængning.

Diffusionsåbne undertage er konstrueret således, at taget kan ånde, uden at vand trænger ind. Det betyder, at fugten let kan trænge ud igennem undertaget, og der ikke er behov for en ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Der er hermed mulighed for optimal udnyttelse af tagetagen.

Man bør ikke slække på undertaget, da et svigt i undertaget kan være en bekostelig affære og i sidste ende betyde en omlægning af hele taget.

Tilbage til oversigten