Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.035 anbefalinger
På platformen har vi 97.692 håndværkere
Vi har indsamlet 372.796 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED
Om stråtag

Et stråtag har sin helt egen charme – tagtypen er noget vi sædvanligvis forbinder med traditionel dansk landidyl og nostalgi. Bindingsværkshuse, stokroser og ‘Morten Korch’-romaner er bare lidt af det, vi normalt associerer med stråtag. Men stråtag er faktisk også en særdeles miljøvenlig tagtype.

Et stråtag er opbygget af et tungt lag strå (tagrør), hvor det kun er stråenderne/rodenderne, der er synlige. Stråene syes eller bindes fast til lægterne og ligger forskudt, så vandet løber af taget langs stråene.

Når man skal vælge en tækker til at udføre arbejdet, så er det en god idé at se nogle stråtag, som tækkemanden tidligere har udført. På den måde kan du se, hvilket resultat og hvilken stil du højst sandsynligt kan forvente dig, samt om den tiltaler dig og passer til dit hus.

Fordele og ulemper ved stråtag

Der er ikke megen vedligeholdelse forbundet med et stråtag, men vær opmærksom på, at der ikke opstår huller eller lignende. Fugt og svamp ophober sig nemlig let under et stråtag.

Derudover giver et stråtag et godt indeklima året rundt. Hele bygningsstrukturen kan nemlig ånde med et stråtag, og strå har en høj isoleringsevne. Strå holder huset køligt om sommeren og varmt om vinteren. Tagmaterialet sikrer dig dermed en effektiv varmefordeling.

Et stråtag har lang holdbarhedstid. Dog skal mønningen (tagrygningen) udskiftes, når den er nedslidt – typisk hver 5.-10. år. Ellers er det en smidig og robust tagbelægning, der giver dig utroligt mange muligheder rent design- og effektmæssigt. Du kan være virkelig kreativ med et stråtag.

Fakta
Intet behov for undertag
Taghældning: 45 grader.
Levetid: 30-50 år

Tilbage til oversigten