Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.035 anbefalinger
På platformen har vi 97.692 håndværkere
Vi har indsamlet 372.796 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED
Om tagpap

Den suverænt billigste løsning til dit nye tag, både hvad angår arbejdstid og materialeudgift, er tagpap.

Dette skyldes primært, at materialet er billigt at fremstille. Tagpap er lavet af en blanding af polyester og gummi belagt med et vandisolerende lag naturasfalt (bitumen). Det fremstilles i øvrigt uden brug af farlige kemikalier i Danmark.

Tagpap fås i farverne kulsort, sort og lysegrå – vælger man Shingles, så får man lidt større muligheder for variation mht. farvevalget. Icopal Shingles fås eksempelvis i 7 forskellige farver.

Fordele ved et tagpaptag

Tagpap byder på stor fleksibelitet mht. udformning og montering. Det kan skæres til efter forgodtbefindende, og selve overfladen kan også tilpasses efter behov. En tagflade af tagpap behøver ikke være kedelig og uden struktur.

Et af de bedst eksempler herpå er Shingles tagpap, der leveres i forskelligt udskårne geometriske former. Shingles er en slags “tagpap-fliser”, der kan lægges overlappende på en tagflade.

Derudover kan man opnå flotte resultater med listedækket tagpap, hvor tagpappen lægges på en tagflade, hvor der er monteret lister. Listerne giver en flot form og struktur på taget og fungerer derudover som “regnvandsledere”.

Slutteligt er en af de store fordele, at tagpap er nemt at reparere – man kan nemlig lægge nyt tagpap direkte ovenpå det eksisterende lag.

Ulemper ved et tagpaptag

Ulempen ved tagpap er, at man bliver nødt til at holde godt øje med tagets tilstand. Opstår der først huller i tagpappen, så trænger fugten let ind, hvilket kan have store konsekvenser for husets og tagkonstruktionens sundhed. Primært vil skaden bestå i forrådnelse i tagspær o.l., men indeklimaet i huset kan også påvirkes af et utæt tagpaptag.

Levetiden for et tagpaptag er relativt kort. Typisk holder et nyt tag i tagpap maximalt lidt over 15 år, da vejret i Danmark belaster materialet en hel del.

Fakta:
Kræver specielt underlag
Taghældning: ned til 1-2 grader
Levetid: 10-20 år

Tilbage til oversigten