Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.234 anbefalinger
På platformen har vi 97.786 håndværkere
Vi har indsamlet 374.567 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED
Om zinktag

Et zinktag er et meget miljøvenligt, men dog lidt dyrere, alternativ til et ståltag. Et zinktag byder på stor fleksibilitet og frihed mht. tagets udformning og udseende. Zink er nemlig et særdeles fleksibelt materiale.

Et zinktag er et bæredygtigt tag – råmaterialet forefindes nemlig allerede i naturen, og fremstillingen kræver et minimum af ressourcer.

Zink har mange af de samme kvaliteter som ståltag, herunder den lave vægt og de meget lave vedligeholdelseskrav. Den store fordel ved et zinktag består dog i det eksklusive udseende, der passer både til klassiske ejendomme og moderne nybyggerier.

Sådan fremstilles et zinktag

Råstoffet smeltes, støbes og opvikles på en stålspole i en meget ensartet og helt fejlfri materialekvalitet.

Herefter forarbejdes og formes materialet til de forskellige tagplader og facadebeklædningsdele.

Zinken fra et zinktag kan genanvendes – faktisk bliver helt op til 96% af al zink fra byggeri omsmeltet og genanvendt til nye zinktage og facadebeklædninger. Blandt andet derfor regnes et zinktag for at være et særligt miljøvenligt tag.

Zinktaget udseende - valsblankt eller forpatineret

Fakta:
Kræver specielt underlag
Taghældning: ned til 1-2 grader
Holdbarhed: Ca. 75 år

Tilbage til oversigten