Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.035 anbefalinger
På platformen har vi 97.692 håndværkere
Vi har indsamlet 372.796 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Tagpap levetid

Den suverænt billigste løsning til dit nye tag, både hvad angår arbejdstid og materialeudgift, er tagpap. Selvom de færreste vil mene tagpap tilføjer æstetisk værdi til huset, findes der alligevel løsninger der imødekommer det behov. Tagpap har nemlig fordel af stor fleksibilitet med hensyn til formgivningen. Det er nemt at montere og kan skæres til efter forgodtbefindende.

Selve overfladen er der også muligheder for. En tagflade af tagpap behøver ikke være kedelig og uden struktur. Hertil kan Shingles tagpap nævnes.

Tagpap fra Shingles har den fordel, at det leveres i forskelligt udskårne geometriske former. Udover at være tagpap i en lidt højere kvalitet end gængs tagpap, da det er lavet på en base af glasfilt og ikke gummi, byder Shingles tagpap altså på flere visuelle valgmuligheder.

Om du vælger Shingles – Icopal eller at andet mærke til at levere tagpappet, kan vi levere håndværkeren til det hårde arbejde. Du eller din arkitekt leverer det kreativt visuelle præg.

Men tagpap har ikke ligefrem et langt liv sammenlignet med andre belægningstyper. Uanset om det er Shingles’ avancerede kvalitets tagpap, eller såkaldt almindeligt tagpap (naturasfalt baseret på en base af gummi), overstiger garantien for nyt tagpaptag ikke 15 år.

Tagpap fra Shingles

Shingles tag lægges efter princippet om overlapning. Løsningen er relativt ny i Danmark, hvor vi bedst kender synet af et traditionelt tag af tagpap. Dvs. tagpap lagt i lange lige baner. Leder man derimod tankerne hen på lande som USA, Frankrig eller vore naboer i Sverige, kan man sikkert huske de markante sekskantede former, der overlapper. Det har i årevis været den foretrukne tagpapløsning i de nævnte lande.

Produktionsmetoden – og dermed selve produktet – er naturligvis tilsvarende forbedret over tid. Dels grundet de mange kunder i de befolkningsrige lande, dels grundet villighed til innovation.

Shingles – Icopal er derfor en glimrende løsning til dit næste tagpaptag. Tal med den velkvalificerede fagmand, vi arrangerer et møde med, om netop dit individuelle behov.

Begge typer skaber fleksibilitet i formgivning, men Shingles tagpap bidrager i høj grad også til selve tagfladens visuelle udtryk.