Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Eternitskifer er betegnelsen for en af de typer materiale, man anvender til tagplader af eternit. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege vi her hentyder til eternitskifer, der (modsat naturskifer) også er en form for fibercement.

Eternitskifer har nogenlunde samme levetid som bølgeeternit, men desværre er skifereternit ikke helt vedligeholdelsesfrit. Dette skyldes dels udformningen, idet skiferplader er helt lige plader. Skifertag kræver derfor at man også etablerer et undertag. Skifer har af samme årsag ikke helt den samme isoleringsevne – eller evne til at lade huset ånde – som bølgeeternit.

Pris på skifer kan således ikke sammenlignes så let med andre typer tag. Eternitskifer kan endda på sigt være en lidt dyrere løsning end bølgeeternit. Arbejdstiden for udførelse af skifertag er naturligvis en faktor, men også den tid man selv skal lægge i vedligehold spiller ind. Hvorfor så overhovedet vælge levering og montering af skifertag?

Skifer – tag uden ekstra overvejelser

Der er alligevel en række gode grunde til at vælge et skifertag. Først og fremmest kan det være en god løsning, såfremt huset er gammelt og/eller tagkonstruktionen lader en del tilbage at ønske. Skifereternit har en lav massefylde, så materialet stiller ikke så høje krav til tagets generelle tilstand.

Du kan trygt gå ind og beregne en pris på tag af eternitskifer uden først at overveje, hvorvidt du er nødt til at udskifte hele tagkonstruktionen.

Skifer er også brandhæmmende. Eternitskifer er konstrueret sådan at fibrene i cementen er cellulose, hvorved man har bevaret den brandhæmmende effekt. Produktionsmetoden til skifereternit har desuden udviklet sig så kraftigt de sidste 20 år, at levetiden – og dermed garantien – på skifer tag efterhånden er helt den samme som dengang eternit var asbestholdigt.

Skifereternit er en almindeligt forekommende løsning på især byhuse og større bygninger, mens mindre huse oftest har tage af bølgeeternit.

Du kan nemt, gratis og uforpligtende få et vejlednede online tilbud på skifertag ved at udfylde vores prisberegner.

Det vejlednede tilbuddet er baseret på et landsgennemsnit, så vi anbefaler at du får arrangeret et møde med en tagdækker. En af vore dygtige medarbejdere vil kontakte dig telefonisk og tilbyde dig et uforpligtende møde med en lokal tagmand. Således sikrer vi dig, at dine individuelle behov tilgodeses, når vi formidler kontakten til en dygtig håndværker.