Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Er dit flade tag bygget i 70’erne, så er der en god chance for, at du har behov for at få ny tagbelægning på taget.

Flade tage blev, da de var mest anvendt, opført med tagpap, der var af dårlig kvalitet. Den tagpap, der anvendes til at dække et fladt tag i dag, er af væsentligt højere kvalitet end før i tiden, så derfor kan man med fordel udskifte den gamle tagpap med ny.

Udskifter eller reparerer man ikke skadet eller slidt tagpap, risikerer man fugtskader, et dårligt indeklima og skader på selve tagkonstruktionen. Selv det mindste hul i tagpap-belægningen kan nemlig føre til store og dyre skader.

Læs mere om tagpap her – Tagtype.

Sådan beregner du din pris

  1. Vælg ‘Fladt tag/built-up tag’ som tagtype.
  2. Vælg så, hvor mange lag tagpap der skal lægges.
  3. Vælg så, om tagfladen i samme forbindelse skal efterisoleres.
  4. Indtast opgavens detaljer, heriblandt husets grundareal.
  5. Klik på ‘Beregn prisen’, og indtast dine kontaktoplysninger.
  6. Du modtager nu din vejledende pris på nyt tagpap til dit flade tag pr. mail.

Flade tages opbygning

Flade tage skal efter bygningsreglementets nutidige krav bygges med en vis hældning for at forhindre, at der opstår fugt og vandskader som følge af regn og sne.

Det er vigtigt at vandet har mulighed for at løbe af taget, ned i tagrenderne og i nedløbsbrønden for enden af nedløbsrøret. Derfor kræves der sædvanligvis en taghældning på mere end 1:40 – dette svarer til at hældningen mindst skal udgøre 2,5 cm pr. løbende meter.

Er du i tvivl om, hvordan dit flade tag skal renoveres eller opbygges, så spørg gerne en tagmand til råds.

Du kan læse mere om opbygningen af flade tage her – Built up tage.