Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.965 anbefalinger
På platformen har vi 95.648 håndværkere
Vi har indsamlet 371.340 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Gode grunde til at etablere et eternittag:

Først og fremmest er et eternittag billigt at etablere og vedligeholdelsesfrit! Dette skyldes primært eternits indbyggede egenskaber.

Et eternittag er også slidstærkt, til trods for den lave vægt, og kan derfor på flere måder betragtes som en god investering. Den lave vægt betyder også at et tag af eternit stiller færre krav til dit tags konstruktion. Hvor eksempelvis tegl af ler eller betontagsten, kræver en mere solid tag konstruktion – og ofte også et undertag – behøver eternit ikke de samme forudsætninger for at kunne monteres på forsvarlig vis.

Levering og montering af eternittag er super fleksibelt i forhold til dit tags udformning. Eternitpladernes egenskaber bevirker også, at når man anvender bølgeeternit, behøver et eternittag intet undertag for at opnå tilstrækkelig isolering.

Som en ekstra bonus sikres et godt indeklima, da et eternittag tillader huset at ånde. Et eternittag bidrager altså både til et godt indeklima og er vedligeholdelsesfrit, hvilket er værd at overveje når man skal beregne et online tilbud på eternittag.

Sidst, men absolut ikke mindst, har eternittage den fordel, at eternit er brandhæmmende! Mange har nok den fordom, at dette skyldes eternit indeholder asbest, men det hører fortiden til. Nu til dags produceres eternit med cellulose. Dit eternittag er brandhæmmende, uden at forurene indeklimaet i dit hus.

Eternittage har også ulemper

I princippet findes to typer tag af eternit. Den mest almindeligt forekommende – som du sikkert kender fra parcelhuse, villaer, gårde og fabrikker – er bølgeeternit.

Eternittag har en kortere holdbarhed end andre typer tagbelægning. Derudover er eternit også et materiale, hvor man skal sørge for at udbedre slitageskader meget hurtigt. For selv om et eternittag er glimrende til at holde fugt og råd ude, vil selv små huller hurtigt skabe god grobund for samme.

Vælger man skifereternit til sit tag, har det ydermere den bagdel at det er nødvendigt at etablere et undertag – hvilket naturligvis øger omkostninger ved montering af eternittag.

Du bør udskifte eternittag, hvis det er gammelt

Såfremt dit eternittag er fra 60’erne eller 70’erne, må det siges at synge på sidste vers. Udover holdbarheden er det primært fordi fibrene i cementen i så fald er lavet af asbest. Asbest er jo et glimrende materiale til at hæmme brand, men desværre sundhedsskadeligt.