Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.043 anbefalinger
På platformen har vi 97.681 håndværkere
Vi har indsamlet 372.928 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Skal du have lagt nyt tag af eternit?

Såfremt du overvejer at udskifte dit tag, bør du selvfølgelig overveje alle mulighederne hvad angår materialevalg.

Har du allerede set andre typer igennem, er du sikkert blevet klar over at et eternit tag er den billigste løsning. Men hvorfor ér udgiften til eternit så lav, når man skal have lagt nyt tag?

Eternit er en gammel kending i Danmark og du kender sandsynligvis af samme årsag udseendet af et tag af eternit. Men de færreste véd, at eternit egentlig betyder fibercement. Eternit er med andre ord en formstøbt cementplade, der er forstærket med fibre for at øge holdbarheden, samt resistens mod fugt og alger.

Før i tiden var fibrene i eternitten lavet af asbest, men i og med man i 80’erne påviste at det er sundhedsskadeligt, anvender man nu i stedet cellulose til at forstærke pladerne med. Eternit tag har stadig samme egenskaber som dengang, men uden at indebære en sundhedsrisiko. Der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved opsætning af eternittag.

Eternit og godt indeklima

Eternit er absolut et materiale man med fordel kan bruge, når man skal have lagt nyt tag. Især indeklimaet i dit hus profiterer af at du får lagt et tag af eternit.

Fibercementen har nemlig en række egenskaber, der bevirker at den isolerer ekstremt godt mod fugt og alger. Uanset om man har deciderede allergikere og astmatikere i familien, eller om man ’bare’ ønsker et godt indeklima mere generelt, kan man med fordel anlægge nyt tag med eternit.

Et eternit tag har så god isoleringsevne, at det slet ikke er nødvendigt at montere undertag. En udgiftsbesparelse der i øvrigt ikke står alene, idet arbejdsgangen er så nem når dit tag af eternit bliver leveret og monteret, at du ligeledes sparer et væsentligt beløb på løn til din håndværker.

Holdbarheden for eternit er imidlertid ikke helt på højde med andre typer tag – f.eks Lertegl og Betontagsten. Typisk er levetiden for et tag af eternit ca. 25 år.