Tagpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 99.974 anbefalinger
På platformen har vi 95.789 håndværkere
Vi har indsamlet 371.501 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Nyttige dokumenter til dit byggeprojekt

Et byggeprojekt kan være en langvarig proces – derfor er det også vigtigt at planlægge, lægge budget og få alle aftaler ned på skrift.

På Tagpris.dk har vi samlet en række nyttige dokumenter, som du frit kan hente og anvende under dit byggeprojekt. Find dem her:

Vi anbefaler altid at få alle aftaler ned på skrift – selv når der er tale om mindre byggeopgaver. Sådan undgår man bedst misforståelser, fejlleverancer, fejl og mangler samt et overskredet budget.

Tagpris.dk ønsker dig god fornøjelse med dit tagprojekt!